Vårt lag

Ivica Vulić
Generaldirektör
Licensierad fastighetsmäklare
Talar:
 
 
Meri Vulić
Generaldirektör
Licensierad fastighetsmäklare
Talar:
 
 
Nikola Jurić
Licensierad fastighetsmäklare
Talar:
 
 
Ante Škokić
Licensierad fastighetsmäklare
Talar:
 
 
Dino Vulić
Licensierad fastighetsmäklare
Talar:
 
 
Josipa Žuljić
Licensierad fastighetsmäklare
Talar:
 
 
Marko Ivandić
Licensierad fastighetsmäklare
Talar:
 
 
Jure Tabak
Fastighetsmäklare samordnare
Talar:
 
 
Zrinka Buljan
Licensierad fastighetsmäklare
Talar:
 
 
 
 
Darko Radelja
Licensierad fastighetsmäklare
Webbadministratör
Talar:
 
 
 
Matko Matković
Webbdesign / administratör
Talar:
 
 
Ines Vojnović
Webbadministratör
Talar: