Bli en ekstern samarbeidspartner

Har du informasjon om eiendom som planlegges lagt ut på markedet, eller er du motivert for strategisk samarbeid med fremtidige kjøpere og har ambisjon om å generere merinntekter?

Vi inviterer deg gjerne til å kontakte oss og presentere eiendommen for potensiell inkludering i vårt eksklusive tilbud.

Som et første skritt ber vi deg vennligst fylle ut vårt søknadsskjema, hvoretter vi vil kontakte deg så snart som mulig for å informere deg i detalj om de spesifikke samarbeidsvilkårene og utdanne deg om alle nøkkelstadiene i eiendomsmeglingen prosess.

Med dedikert arbeid streber teamet vårt etter å oppnå høye kvalitetsstandarder og bevare integritet på alle områder innen eiendomsvirksomhet.

Forretningssuksess er vår prioritet, så vi er tilgjengelige for å gi deg støtte og ekspertveiledning for å tilegne deg ny kunnskap og ferdigheter.