Projekt rozwoju turystycznego na wyspie Kornati


Tourist development project on island Kornati

O KORNATI

Wyspa położona jest w archipelagu Zadar (północno-dalmatyńska wyspa). Powierzchnia wyspy wynosi 42 km2 (długość 3,5 km, szerokość do 1,5 km, linia brzegowa 11,6 km, najwyższy szczyt powyżej 100 m npm), wyspa jest głównie pokryta lemurem. Jest chroniona przed silnymi wiatrami w Bora i służy jako punkt zakotwiczenia, jedyna wieś leży na północnym wybrzeżu wyspy. Podstawą ekonomiczną wyspy jest rolnictwo, uprawa winorośli, uprawa oliwek, rolnictwo, rybołówstwo i turystyka. Malownicza mała wspólnota przyciąga bhaktów spokojnego wypoczynku, a także rybaków i żeglugowych.

 

OPIS

Możliwość budowania na wyspie

Jedną z najważniejszych zalet tej wyspy jest porównanie z innymi wyspami Morza Adriatyckiego na budowę wyspy. Regionalny plan miasta Zadar umożliwia rozwój w rejonie ZONE (A, B, C):

STREFA A obejmuje całkowitą powierzchnię około 80.000 m².
W strefie A, która znajduje się w zatoce na północno-zachodniej części wyspy zezwala się na:
- Przebudowa 18 istniejących budynków.
- Budowa hotelu butikowego z 17 pokojami i 2 apartamentami.
- Budowa 39 nowych budynków mieszkalnych.
- Budowa 50-osobowej przystani i obiektów towarzyszących.
- Rozwój infrastruktury komunalnej i infrastruktury transportowej, w tym heliportu.
- Rozwój przybrzeżnych chodników i budowa obiektów pomocniczych.

STREFA B obejmuje całkowitą powierzchnię około 350.000 m².
Strefa B składa się z gruntów rolnych w strefie A. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego przyznano pozwolenie na rozwój rodzinnych gospodarstw rolnych i gruntów obsadzonych roślinami (gajów oliwnych, winnic itd.).

STREFA C obejmuje całkowitą powierzchnię około 30.000 m².
W strefie C, która znajduje się w zatoce na południowym wschodzie wyspy, zezwala się na:
- Odbudowy i remontu zamku w celach turystycznych i gościnnych.
- rozwój wraz z jego koncesją i zakotwiczeniem do maksymalnie 100 miejsc do cumowania

I. KONCEPCJA 1a i 1b STREFY A

Koncepcja 1a. Plan przewiduje budowę w strefie A w strefie budowy, częściowo w strefie rolniczej i leśnej dla celów turystyki. Zostanie zbudowany eko-turystycznej wsi wysokiej klasy z 450 miejsc noclegowych w hotelu. A także wolnostojące wille (51 obiektów), restauracja, bar na plaży, bar szybowcowy, sklepy, spa, obiekty sportowe i rekreacyjne oraz infrastruktura. Z hotelem zostanie wybudowany port do połączenia łodzi z lądem i przystań z maksymalnie 50 miejscami do cumowania. Infrastruktura (biologiczna oczyszczalnia ścieków, zaopatrzenie w wodę pitną, usuwanie odpadów, konserwacja), z wyjątkiem kontynentu, będzie aktualizowana energia elektryczna i woda uzyskana na wyspie ze źródeł odnawialnych (panele fotowoltaiczne, zasoby wodne, deszczówka itp.). Po zakończeniu projektu hotel butikowy i obiekty sportowe i gastronomiczne zapewnią długoterminowe wypożyczenia, zarządzanie hotelem i marina zostanie przejęte przez właściciela firmy i posiadacza koncesji rządowej, która jest własnością inwestora.

Koncepcja 1b. Koncepcja przewiduje budowę w strefie A w strefie konstrukcyjnej częściowo w strefie rolniczej i strefie leśnej w celach mieszkaniowych i turystycznych. W planie przewidziano budowę osiedla ekologicznego i turystycznego wysokiej klasy z 120 miejscami noclegowymi w hotelowych i wolnostojących willach (12), restauracji, barze na plaży, barze skipperów, sklepach, spa, obiektach sportowych i rekreacyjnych oraz infrastrukturze. Marina z 50 miejscami do spania i infrastruktury oraz koncepcja 1a. W mieszkaniu zostanie wybudowana nowa willa-domy (do 39 domów) na sprzedaż. Kierownik hotelu może, za zgodą właściciela, pomieścić gości w prywatnych pomieszczeniach, gdy nie są one w użyciu, zwiększając tym samym możliwości hoteli, a właściciele mogą uzyskać wyższy zwrot z inwestycji.

BROKER - Twój partner nieruchomości w Chorwacji
tel:++385 21 541 000, fax:++385 21 541 008

Nazwa
E-mail
Telefon
Wiadomość


Powrót do głównej strony Inwestycje


FAQ

Są to pytania i odpowiedzi na niektóre często zadawane pytania dotyczące nieruchomości w Chorwacji, w przypadku jakichkolwiek innych pytań prosimy o kontakt lub przyjście do naszego biura, a my z przyjemnością Ci pomożemy.

1. Czy cudzoziemcy mogą kupować nieruchomości w Chorwacji?

Cudzoziemcy należący do państw członkowskich UE mogą kupować nieruchomości w taki sam sposób, jak obywatele chorwaccy. Cudzoziemcy należący do krajów spoza UE mogą kupować nieruchomości w Chorwacji, spełniając łącznie dwa warunki: umowa o wzajemności z Republiką Chorwacji i zgoda Ministerstwa Sprawiedliwości.

2. Jaki jest podatek od nieruchomości w Republice Chorwacji?

Republika Chorwacji ma unikalną stawkę podatku od nieruchomości w wysokości 3%. Wysokość podatku ustala się na podstawie ceny z umowy sprzedaży i oceny właściwego organu podatkowego. Zgodnie z prawem kupujący płaci podatek od otrzymanego rozwiązania tylko raz.

3. Jaki jest podatek od zamiany nieruchomości?

Podatek wynosi również 3%, więc każdy właściciel nieruchomości płaci 3% szacunkowej wartości nieruchomości za nową nieruchomość podczas zamiany.

4. W jakim okresie należy zapłacić podatek od sprzedaży nieruchomości?

Zobowiązanie podatkowe powstaje w momencie zawarcia umowy lub innej czynności prawnej, która dotyczy nabycia nieruchomości. Notariusz jest zobowiązany do przesłania jednej kopii dokumentu do administracji podatkowej w ciągu 30 dni od podpisu na dokumentach sprzedaży. Podatnik jest zobowiązany do zapłaty ustalonego podatku w ciągu 15 dni od doręczenia decyzji o ustaleniu podatku od sprzedaży nieruchomości.

5. Co to jest zaliczka i ile to kosztuje?

Zaliczka to ubezpieczenie, które kupujący płaci sprzedającemu jako znak, że umowa została zawarta i pewność, że obowiązek zostanie wypełniony. W praktyce zaliczka jest udzielana na podstawie umowy przed zawarciem umowy i zwykle wynosi 10% uzgodnionej ceny zakupu. W przypadku realizacji umowy zaliczkę oblicza się w łącznej kwocie uzgodnionej ceny zakupu.

6. Czy kwotę zakupu nieruchomości można zapłacić w walucie obcej?

Zasadniczo nie. Każda sprzedaż w Republice Chorwacji musi być opłacona w HRK. W przypadku dokonania płatności w obcej walucie bank zamieni się na HRK.

7. Czy można zawrzeć i potwierdzić umowę sprzedaży nieruchomości za granicą?

Tak, jeśli jest obywatelem Republiki Chorwacji, najlepiej potwierdzić umowę z naszą misją dyplomatyczną. Jeżeli jest to cudzoziemiec, wówczas wraz z notarialną umową kupna z notariuszem wymagana jest apostille dokumentu urzędowego wydanego w tym stanie.