Náš tým

Ivica Vulić
Generální ředitel
Licencovaný realitní agent
Mluví:
 
 
Meri Vulić
Generální ředitel
Licencovaný realitní agent
Mluví:
 
 
Nikola Jurić
Licencovaný realitní agent
Mluví:
 
 
Dino Vulić
Licencovaný realitní agent
Mluví:
 
 
Josipa Žuljić
Licencovaný realitní agent
Mluví:
 
 
Marko Ivandić
Licencovaný realitní agent
Mluví:
 
 
Zrinka Buljan
Licencovaný realitní agent
Mluví:
 
 
 
 
Darko Radelja
Licencovaný realitní agent
Web administrátor
Mluví:
 
 
 
Zlatka Hajdić
Koordinátor realitního agenta
Mluví:
 
 
Tena Sladoljev
Koordinátor realitního agenta
Mluví:
 
 
Edita Tičinović
Koordinátor realitního agenta
Mluví:
 
 
Marija
Marija Pavlic
Web administrátor
Mluví:
 
 
Matko Matković
Web Design / administrátor
Mluví:
 
 
Srđan Latinović
Koordinátor realitního agenta
Mluví:
 
 
Flora
Flora Deskaj
Web administrátor
Mluví:
 
 
 
Ivona
Ivona Tadić
Web administrátor
Mluví:
 
 
Ana Stanić
Koordinátor realitního agenta
Mluví:
 
 
Ivan Božiković
Licencovaný realitní agent
Mluví:
 
 
Paulo Nazor
Koordinátor realitního agenta
Mluví:
 
 
Mario Ikić
Koordinátor realitního agenta
Mluví:
 
 
Valentina Burazin
Koordinátor realitního agenta
Mluví:
 
 
Zlatko Mandarić
Koordinátor realitního agenta
Mluví:
 
 
Marin Antišić
Koordinátor realitního agenta
Mluví:
 
 
Karla Podrug
Koordinátor realitního agenta
Mluví:
 
 
Sanja Kalaš
Právní pomoc
Mluví:
 
 
 
Marija Adam Stojić
Správce
Mluví:
 
 
 

FAQ

Toto jsou otázky a odpovědi na některé často kladené otázky o nemovitostech v Chorvatsku, v případě jakýchkoli jiných otázek nás neváhejte kontaktovat nebo přijít do naší kanceláře a my vám rádi pomůžeme.

1. Mohou cizinci nakupovat nemovitost v Chorvatsku?

Cizí státní příslušníci členských států EU mohou kupovat nemovitosti stejným způsobem jako chorvatští státní příslušníci. Cizí státní příslušníci ze zemí mimo EU mohou v Chorvatsku nakupovat nemovitosti za kumulativně splněných dvou podmínek: vzájemná dohoda s Chorvatskou republikou a souhlas ministerstva spravedlnosti.

2. Jaká je daň z nemovitostí v Chorvatské republice?

Chorvatská republika má jedinečnou sazbu daně z nemovitostí ve výši 3%. Výše daně se stanoví na základě ceny z kupní smlouvy a vyměření daně příslušnou daňovou správou. Podle zákona kupující platí daň za přijaté řešení pouze jednou.

3. Jaká je daň z výměny nemovitostí?

Daň je také 3%, takže každý majitel nemovitosti při výměně zaplatí 3% odhadované hodnoty nemovitosti za novou nemovitost.

4. V jakém čase musí být zaplacena daň z prodeje nemovitostí?

Daňová povinnost vzniká okamžikem uzavření smlouvy nebo jiného právního úkonu, který nabývá nemovitost. Notář je povinen předložit daňovému úřadu jednu kopii dokladu do 30 dnů od podpisu na prodejních dokladech. Daňový poplatník je povinen uhradit stanovenou daň do 15 dnů od doručení rozhodnutí o stanovení daně z prodeje nemovitostí.

5. Co je to záloha a kolik je?

Záloha je pojištění, které kupující zaplatí prodávajícímu jako znamení, že smlouva byla uzavřena, a jistota, že závazek bude splněn. V praxi je záloha poskytována na předsmluvní smlouvu a obvykle činí 10% z dohodnuté kupní ceny. V případě plnění smlouvy se záloha počítá z celkové částky sjednané kupní ceny.

6. Lze částku nákupu nemovitosti platit v cizí měně?

V zásadě ne. Každý prodej v Chorvatské republice musí být zaplacen v HRK. Pokud je provedena platba v cizí měně, banka převede na HRK.

7. Je možné uzavřít a potvrdit smlouvu o prodeji nemovitostí v zahraničí?

Ano, pokud je občanem Chorvatské republiky, je nejlepší potvrdit smlouvu s naší diplomatickou misí. Pokud se jedná o cizince, pak s notářskou smlouvou o uzavření kupní smlouvy u veřejného notáře je vyžadován apostil veřejnoprávního dokumentu vydaného v tomto státě.