News: Coronavirus in Croatia

Turistički kompleks u blizini Šibenika


Tourist complex near Sibenik

O PROJEKTU

Projekt podrazumijeva izgradnju turističkog kompleksa koji će se sastojati od nekoliko segmenata: vile, sportskog kompleksa, apartmana, hotelskog kompleksa, panoramskog restorana, lječilišta, popratnog sadržaja te park šume.

Ref. nr. - 4513/30

Segmenti projekta:

1. Vile

Planirana je izgradnja 30 luksuznih vila (svaka veličine oko 200 m2 ) - dvokatnica s terasom, vrtom i bazenom, okruženih šumom te s panoramskim pogledom na NP Krka.

2. Sportski kompleks

Izgradnja sportskog kompleksa uključuje otvoreni sportski sadržaj (sportska igrališta), zatvoreni sportski sadržaj, multifunkcionalnu halu, bazen, sportsku medicinu i sportski centar.

3. Apartmani

Planirana je izgradnja 200 apartmana, veličine do max. 200 m2, dizajniranih kao individualni dvoetažni stanovi s terasom, međusobno odvojenih velikim zelenim površinama. Blokovi apartmana su na nekoliko katova i imaju dodatni popratni sadržaj.

4. Hotelski kompleks

U planu je izgradnja kongresnog centra veličine 30.000 m2 s ostalim pratećim sadržajima poput casina, ugostiteljskog te shopping dijela.

5. Panoramski restoran i popratni sadržaj

Restoran se nalazi na najboljoj poziciji s pogledom na slapove rijeke Krke. Sve građevine su izgrađene na način da oforme „kružni zid“ oko zone. U centralnom dijelu unutar građevina nalazi se trg dok sve građevine imaju pogled na slapove rijeke Krke. Na taj način svaki posjetitelj ima priliku uživati u ljepotama prirode.

6. Lječilište

Lječilište je planirano na površini od 30.000 m2 te bi uključuivalo kliniku i Spa & Wellness centar.

7. Popratni sadržaj

Popratni sadržaj prostire se na 10 000 m2 te uključuje muzej, edukacijski centar, multimedijalni centar, cafe bar, noćni klub te shopping.

8. Park / Šuma

Cijeli je kompleks utopljen u veliki park bogat cvijećem, bazenima različitih veličina i manjim jezercima. Sve je povezano puteljcima i mnogobrojnim pješačkim stazama.

BROKER - Vaš partner za nekretnine u Hrvatskoj
tel:++385 21 541 000, fax:++385 21 541 008

Ime
E-mail
Telefon
Poruka


Vratite se na glavnu stranicu Investicije


FAQ

Ovo su pitanja i odgovori na neka često postavljana pitanja o nekretninama u Hrvatskoj, za sva ostala pitanja slobodno nam se obratite ili dođite u naš ured i rado ćemo vam pomoći.

1. Mogu li strani državljani kupovati nekretnine u Hrvatskoj?

Strani državljani koji su pripadnici država članica EU mogu kupovati nekretnine na jednak način kao i hrvatski državljani. Strani državljani pripadnici država izvan EU mogu kupovati nekretnine u Hrvatskoj uz kumulativno ispunjena dva uvjeta: ugovor o reciprocitetu s RH i suglasnost Ministarstva pravosuđa.

2. Koliki je porez na promet nekretnina u RH?

Republika Hrvatska ima jedinstvenu stopu poreza na promet nekretninama od 3%. Visina poreza se utvrđuje na temelju cijene iz kupoprodajnog ugovora i procjene nadležne porezne uprave. Prema zakonu kupac plaća porez po primljenom rješenju i to samo jednom.

3. Koliki je porez kod zamjene nekretnina?

Porez je također 3% tako da svaki vlasnik nekretnine kod zamjene plaća 3% procijenjene vrijednosti nekretnine za novu nekretninu.

4. U kojem roku se mora platiti porez na promet nekretnina?

Porezna obveza nastaje u trenutku sklapanja ugovora ili drugog pravnog posla kojim se stječe nekretnina. Javni bilježnik je obvezan u roku od 30 dana od potpisa na ispravama o prodaji jedan primjerak isprave dostaviti Poreznoj upravi na području koje se nekretnina nalazi. Porezni obveznik je dužan platiti utvrđeni porez u roku od 15 dana od dostave rješenja o utvrđivanju poreza na promet nekretnina.

5. Što je kapara i koliko iznosi?

Kapara je osiguranje koji kupac plaća prodavatelju kao znak da je ugovor zaključen i sigurnost da će se obveza izvršiti. U praksi se kapara daje na Predugovoru i uobičajeno iznosi 10% od dogovorene kupoprodajne cijene. U slučaju ispunjenja ugovora kapara se uračunava u ukupan iznos ugovorene kupoprodajne cijene.

6. Može li se iznos kupnje nekretnine platiti deviznim sredstvima?

U principu ne. Svaka kupoprodaja u RH mora biti isplaćena u kunama. Ukoliko se napravi isplata u devizama, banka će napraviti konverziju u kune.

7. Je li moguće zaključiti i ovjeriti kupoprodajni ugovor nekretnine u inozemstvu?

Da, ukoliko je riječ o državljaninu RH onda je najbolje ovjeriti ugovor u našem diplomatskom predstavništvu. Ukoliko je riječ o stranom državljaninu onda je uz ovjeru kupoprodajnog ugovora kod javnog bilježnika, potreban Apostille javne isprave izdane u toj državi.