Tvrke za selidbe

Moving company

Ako ste se odlučili na preseljenje u novu nekretninu i trebate preseliti svoje pokućstvo i imovinu iz starog stambenog prostora, agencija Broker nekretnine ima provjerenu partner tvrtku za selidbu, kako bi vam se olakšao cijeli proces, te na siguran i odgovoran način preselio vas i vašu obitelj na novu lokaciju.


Usluge seljenja našeg partnera su:

- domaći i međunarodni - transport - selidbe
- kamionski ( s utovarnom rampom ) i kombi prijevoz
- usluga demontaže - montaže namještaja
- usluga ručnog utovara i istovara
- usluga samog prijevoza s vozačem
- usluga prodaje i besplatne dostave transportnih kutija za selidbu
- usluga pakiranja namještaja - osobnih stvari prije preseljenja
- usluga raspakiravanja - postavljanja stvari poslije preseljenja
- usluga prijenosa specijalno teških i vrijednih tereta
- višegodišnje iskustvo i garancija na uslugu
- za pravne i fizičke osobe uz više mogućnosti plaćanja
- radno vrijeme non - stop od 0 do 24 h i vikendom
- ostale transportne – selidbene usluge po traženoj ponudi
- osiguranje kompletne usluge kod osiguravajućeg društva


Za izvršenje usluge najčešće angažiramo 2 do 6 radnika ( prema potrebi i više ), među kojima su i osobe kvalificirane za demontažu i montažu namještaja. Također je, bez obzira o kojoj je od navedenih usluga riječ, uključeno osiguranje stvari od mogućih oštećenja prilikom utovara / istovara te demontaže / montaže namještaja.

Prijevoz se vrši jednim od četiri vozila koja su adekvatna za izvršenje ovisno o količini stvari za preseljenje.

Sva vozila opremljena su za prijevoz namještaja i selidbenih stvari, kao što su: tapecirana unutrašnjost, transportna kolica, utovarna rampa, pakirni materijal za pakiranje u objektu za preseljenje, transportne kutije, kao i posebne obloge koje su postavljene u teretnom vozilu kad se vrši transport namještaja s relacije u relaciju, tj. sva teretna vozila su pripremljena za kvalitetno tj. profesionalno izvršenje selidbene usluge na svim mogućim relacijama po traženoj ponudi kako u samom gradu Splitu, tako u Hrvatskoj i po cijeloj Europi.

BROKER - Vaš partner za nekretnine u Hrvatskoj
tel:++385 21 541 000, fax:++385 21 541 008

Ime
E-mail
Telefon
PorukaFAQ

Ovo su pitanja i odgovori na neka često postavljana pitanja o nekretninama u Hrvatskoj, za sva ostala pitanja slobodno nam se obratite ili dođite u naš ured i rado ćemo vam pomoći.

1. Mogu li strani državljani kupovati nekretnine u Hrvatskoj?

Strani državljani koji su pripadnici država članica EU mogu kupovati nekretnine na jednak način kao i hrvatski državljani. Strani državljani pripadnici država izvan EU mogu kupovati nekretnine u Hrvatskoj uz kumulativno ispunjena dva uvjeta: ugovor o reciprocitetu s RH i suglasnost Ministarstva pravosuđa.

2. Koliki je porez na promet nekretnina u RH?

Republika Hrvatska ima jedinstvenu stopu poreza na promet nekretninama od 3%. Visina poreza se utvrđuje na temelju cijene iz kupoprodajnog ugovora i procjene nadležne porezne uprave. Prema zakonu kupac plaća porez po primljenom rješenju i to samo jednom.

3. Koliki je porez kod zamjene nekretnina?

Porez je također 3% tako da svaki vlasnik nekretnine kod zamjene plaća 3% procijenjene vrijednosti nekretnine za novu nekretninu.

4. U kojem roku se mora platiti porez na promet nekretnina?

Porezna obveza nastaje u trenutku sklapanja ugovora ili drugog pravnog posla kojim se stječe nekretnina. Javni bilježnik je obvezan u roku od 30 dana od potpisa na ispravama o prodaji jedan primjerak isprave dostaviti Poreznoj upravi na području koje se nekretnina nalazi. Porezni obveznik je dužan platiti utvrđeni porez u roku od 15 dana od dostave rješenja o utvrđivanju poreza na promet nekretnina.

5. Što je kapara i koliko iznosi?

Kapara je osiguranje koji kupac plaća prodavatelju kao znak da je ugovor zaključen i sigurnost da će se obveza izvršiti. U praksi se kapara daje na Predugovoru i uobičajeno iznosi 10% od dogovorene kupoprodajne cijene. U slučaju ispunjenja ugovora kapara se uračunava u ukupan iznos ugovorene kupoprodajne cijene.

6. Može li se iznos kupnje nekretnine platiti deviznim sredstvima?

U principu ne. Svaka prodaja u Republici Hrvatskoj mora biti plaćena u EUR-ima. Ukoliko se izvrši plaćanje u stranoj valuti, banka će izvršiti konverziju u EURO.

7. Je li moguće zaključiti i ovjeriti kupoprodajni ugovor nekretnine u inozemstvu?

Da, ukoliko je riječ o državljaninu RH onda je najbolje ovjeriti ugovor u našem diplomatskom predstavništvu. Ukoliko je riječ o stranom državljaninu onda je uz ovjeru kupoprodajnog ugovora kod javnog bilježnika, potreban Apostille javne isprave izdane u toj državi.