Tvrke za selidbe

Moving company

Ako ste se odlučili na preseljenje u novu nekretninu i trebate preseliti svoje pokućstvo i imovinu iz starog stambenog prostora, agencija Broker nekretnine ima provjerenu partner tvrtku za selidbu, kako bi vam se olakšao cijeli proces, te na siguran i odgovoran način preselio vas i vašu obitelj na novu lokaciju.


Usluge seljenja našeg partnera su:

- domaći i međunarodni - transport - selidbe
- kamionski ( s utovarnom rampom ) i kombi prijevoz
- usluga demontaže - montaže namještaja
- usluga ručnog utovara i istovara
- usluga samog prijevoza s vozačem
- usluga prodaje i besplatne dostave transportnih kutija za selidbu
- usluga pakiranja namještaja - osobnih stvari prije preseljenja
- usluga raspakiravanja - postavljanja stvari poslije preseljenja
- usluga prijenosa specijalno teških i vrijednih tereta
- višegodišnje iskustvo i garancija na uslugu
- za pravne i fizičke osobe uz više mogućnosti plaćanja
- radno vrijeme non - stop od 0 do 24 h i vikendom
- ostale transportne – selidbene usluge po traženoj ponudi
- osiguranje kompletne usluge kod osiguravajućeg društva


Za izvršenje usluge najčešće angažiramo 2 do 6 radnika ( prema potrebi i više ), među kojima su i osobe kvalificirane za demontažu i montažu namještaja. Također je, bez obzira o kojoj je od navedenih usluga riječ, uključeno osiguranje stvari od mogućih oštećenja prilikom utovara / istovara te demontaže / montaže namještaja.

Prijevoz se vrši jednim od četiri vozila koja su adekvatna za izvršenje ovisno o količini stvari za preseljenje.

Sva vozila opremljena su za prijevoz namještaja i selidbenih stvari, kao što su: tapecirana unutrašnjost, transportna kolica, utovarna rampa, pakirni materijal za pakiranje u objektu za preseljenje, transportne kutije, kao i posebne obloge koje su postavljene u teretnom vozilu kad se vrši transport namještaja s relacije u relaciju, tj. sva teretna vozila su pripremljena za kvalitetno tj. profesionalno izvršenje selidbene usluge na svim mogućim relacijama po traženoj ponudi kako u samom gradu Splitu, tako u Hrvatskoj i po cijeloj Europi.

BROKER - Vaš partner za nekretnine u Hrvatskoj
tel:++385 21 541 000, fax:++385 21 541 008

Ime
E-mail
Telefon
Poruka