Kupnja nekretnine u Hrvatskoj

Savjeti za kupce nekretnina u Hrvatskoj 

Mnogi ljudi traže nekretnine na prodaju u Hrvatskoj. Troškovi se mogu razlikovati ovisno o državljanstvu kupca, regiji u kojoj se nalazi nekretnina, mikro lokaciji i odabiru koji ćete napraviti prilikom odabira agencije za nekretnine.

Isto vrijedi i za prodaju nekretnina. U Hrvatskoj, kada prodajete nekretninu, najbolje je imati čisto vlasništvo i uredne dokumente nekretnine. Već dugi niz godina vlasništvo nekretnina u Hrvatskoj se vodi u obitelji i dijeli među potomcima. Zbog toga danas u Hrvatskoj dosta nekretnina ima puno pravnih vlasnika koji se nalaze po cijelom svijetu.

buying-property-in-croatia


Evo nekoliko savjeta za kupnju nekretnine u Hrvatskoj

Sada stranci iz Europske unije mogu kupiti nekretnine u Hrvatskoj kao i hrvatski državljani. Građani drugih zemalja, izvan EU, moraju dobiti prethodnu suglasnost Ministarstva pravosuđa. Izjava o suglasnosti izdaje se građanima čija zemlja ima ugovor o uzajamnosti s Hrvatskom.

1. Kupite nekretninu kao pojedinac
Kao što je rečeno ako vam je potrebno privatno vlasništvo, trebate odobrenje Ministarstva vanjskih poslova, osim europskih građana. Razdoblje za dobivanje odobrenja je maksimalno 6 mjeseci, ali tijekom čekanja možete dobiti posjed i smireno ga koristiti.

2. Kupite nekretninu kao pravna osoba
Ili možete osnovati vlastitu tvrtku u Hrvatskoj što nije tako komplicirana, a mnogi se uvjeti ne primjenjuju. Više od jednog osnivača nije problem i cijeli proces će trajati samo 3 tjedna. Da biste dobili tvrtku kao d.o.o., kao početnik trebate napraviti minimalnu investiciju od 3000 eura koja se može povući nakon osnivanja. Štoviše, postoje i troškovi od 1000 eura, poput poreza, javnobilježničke naknade i naknada za pokretanje.

3. Preliminarna faza
Prvi korak u procesu kupnje nekretnine je potpisivanje predugovora koji je napravila vaša agencija ili odvjetnik i uplata kapare koja je obično 10% od prodajne cijene. Ako kupite kao osoba, potrebno je dostaviti dokumente kako bi dobili odobrenje ministarstva.

4. Završni ugovor
Kao što je utvrđeno u predugovoru, do određenog datuma, morate potpisati konačni ugovor i izvršiti potpuno plaćanje prodavatelju. Tada postajete vlasnik te nekretnine i cjelokupni posjed je vaš.

Neke informacije potrebne za kupnju Hrvatskih kuća na prodaju:
- Hrvatski jedinstveni ID broj (OIB) koji ste dobili kada ste kupili tu imovinu ili prije
- katastarski broj građevine ili parcele naveden u ugovoru o prodaji
- nekretnina treba imati sve dokumente kao što su građevinska dozvola, lokacijska informacija i uporabna dozvola. Sve su to službeni dokumenti koji pokazuju da je vaša nekretnina legalno građena i može se koristiti za život.
- Energetski certifikat je obvezan pri kupnji / prodaji nekretnine
- Putovnica ili osobna iskaznica kako bi se utvrdio vaš identitet

 

 


FAQ

Ovo su pitanja i odgovori na neka često postavljana pitanja o nekretninama u Hrvatskoj, za sva ostala pitanja slobodno nam se obratite ili dođite u naš ured i rado ćemo vam pomoći.

1. Mogu li strani državljani kupovati nekretnine u Hrvatskoj?

Strani državljani koji su pripadnici država članica EU mogu kupovati nekretnine na jednak način kao i hrvatski državljani. Strani državljani pripadnici država izvan EU mogu kupovati nekretnine u Hrvatskoj uz kumulativno ispunjena dva uvjeta: ugovor o reciprocitetu s RH i suglasnost Ministarstva pravosuđa.

2. Koliki je porez na promet nekretnina u RH?

Republika Hrvatska ima jedinstvenu stopu poreza na promet nekretninama od 3%. Visina poreza se utvrđuje na temelju cijene iz kupoprodajnog ugovora i procjene nadležne porezne uprave. Prema zakonu kupac plaća porez po primljenom rješenju i to samo jednom.

3. Koliki je porez kod zamjene nekretnina?

Porez je također 3% tako da svaki vlasnik nekretnine kod zamjene plaća 3% procijenjene vrijednosti nekretnine za novu nekretninu.

4. U kojem roku se mora platiti porez na promet nekretnina?

Porezna obveza nastaje u trenutku sklapanja ugovora ili drugog pravnog posla kojim se stječe nekretnina. Javni bilježnik je obvezan u roku od 30 dana od potpisa na ispravama o prodaji jedan primjerak isprave dostaviti Poreznoj upravi na području koje se nekretnina nalazi. Porezni obveznik je dužan platiti utvrđeni porez u roku od 15 dana od dostave rješenja o utvrđivanju poreza na promet nekretnina.

5. Što je kapara i koliko iznosi?

Kapara je osiguranje koji kupac plaća prodavatelju kao znak da je ugovor zaključen i sigurnost da će se obveza izvršiti. U praksi se kapara daje na Predugovoru i uobičajeno iznosi 10% od dogovorene kupoprodajne cijene. U slučaju ispunjenja ugovora kapara se uračunava u ukupan iznos ugovorene kupoprodajne cijene.

6. Može li se iznos kupnje nekretnine platiti deviznim sredstvima?

U principu ne. Svaka prodaja u Republici Hrvatskoj mora biti plaćena u EUR-ima. Ukoliko se izvrši plaćanje u stranoj valuti, banka će izvršiti konverziju u EURO.

7. Je li moguće zaključiti i ovjeriti kupoprodajni ugovor nekretnine u inozemstvu?

Da, ukoliko je riječ o državljaninu RH onda je najbolje ovjeriti ugovor u našem diplomatskom predstavništvu. Ukoliko je riječ o stranom državljaninu onda je uz ovjeru kupoprodajnog ugovora kod javnog bilježnika, potreban Apostille javne isprave izdane u toj državi.